روش های تولید

از نظر تكنولوژی ساخت، قوطی غذایی به دو گروه قوطی های كششی و درزدار تقسیم می گردند.

روش های تولید - Production Types

1. قوطی كششی

این نوع قوطی شامل دو قسمت است بدنه و درب که نحوه تولید آن بدین قرار است :
الف) بدنه : ابتدا ورق لاك خورده و در صورت لزوم چاپ شده با قیچی های گیوتینی به ابعاد مورد نظر بریده شده و سپس قطعات حاصله (بلانك ها) در دستگاه تغذیه پرس (فیدر) قرار می گیرد. به توسط فیدر ورق به داخل قالب ارسال شده و عمل ساخت بدنه و فلنج لبه بالایی با هم انجام می گردد. بدنه ساخته شده در كارتن گذاشته شده و به انبار منتقل می شود.
ب) درب : ابتدا ورق لاك خورده با قیچی گیوتینی به ابعاد مورد نظر بریده می شود (در واحدهای بزرگ جهت صرفه جویی در مصرف ورق حلب عمل برش با قیچی زیگزاگ انجام می شود) بلانك های حاصله در دستگاه تغذیه (فیدر) قرار گرفته و توسط آن به داخل قالب هدایت می شود. پس از انجام پرس، در ساخته شده به داخل دستگاهی به نام كرلر هدایت می شود و سپس توسط كارگر به فیدر دستگاه زننده مایع لاستیك منتقل می شود. توسط این دستگاه مایع لاستیك به داخل شیار دور در زده شده و بسته به آنكه مایع لاستیك هوا خشك باشد و یا نیازمند به كوره به روش مناسب این مایع خشك شده و سپس درقوطی، در كارتن قرار گرفته و به انبار ارسال می شود.

2. قوطی درزدار

این نوع قوطی شامل سه قسمت است بدنه ، درب و كف.
الف) بدنه : ابتدا ورق لاك خورده و احتمالا چاپ شده توسط قیچی های رول بر به ابعاد مورد نظر بریده می شود. بلانك های حاصله در قسمت فیدر ماشین بدنه ساز قرار می گیرد و به توسط آن بطور خودكار به داخل ماشین ارسال می گردد. بلانك ابتدا لول شده و سپس به یكی از روش های عبور از وان لحیم مذاب و یا درز جوش با سیم مسی، درز آن دوخته می شود سپس بوسیله ماشین پودر پاش پودر درز جوش روی محل جوش داده شده پاشیده می شود و با عبور از كوره این پودر پخته شده و بصورت نواری روی محل جوش را كاملا می پوشاند پس از آن لبه های بالا و پایین بدنه توسط ماشین فلنجر، فلنج شده و سپس كف قوطی توسط ماشین سیمر به بدنه قوطی وصل می شود. بدنه آماده شده در كارتن گذاشته شده و به انبار منتقل می گردد. كلیه این مراحل بصورت اتوماتیك و پیوسته انجام می شود.
ب) درب و كف : درب و كف قوطی كاملا مشابه یكدیگر و سیستم تولید همان است كه در مورد درب قوطی كششی توضیح داده شده است.
لازم به توضیح است امروزه جهت كاهش قیمت تمام شده قوطی در كارخانجات مدرن معمولا جهت تولید درب و یا كف از قالب دوبل استفاده می شود و در زمینه ساخت بدنه نیز از ماشین های پارتینگ و بیدینگ استفاده می شود. بدین مفهوم كه بلانك ها به طول دو برابر بریده می شوند، لذا پس از جوش و پودر درز جوش بدنه توسط ماشین پارتینگ بریده و تبدیل به دو عدد می گردد. ضمن آنكه ماشین بیدینگ روی بدنه خط می اندازد و بدین ترتیب هم سرعت ماشین افزایش می یابد و هم از ورق نازكتر جهت ساخت بدنه استفاده می شود و استحكام لازم توسط خطوط ایجاد شده روی بدنه تامین می گردد.
در مورد قوطی نوشابه دو سر بدنه ابتدا توسط ماشین نكر قدری جمع می گردد (محل قرار گرفتن نكر قبل از بیدر است) و پس از آنكه كف یا در قوطی بسته شد مجدداً داخل قوطی لاك زده می شود كه این لاك با عبور قوطی از كوره مربوطه خشك شده بعد از آن بدنه قوطی كارتن شده و به انبار منتقل می گردد.

روش های تولید - Production Types

روش های دوخت بدنه

برای دوخت بدنه قوطی های درزدار از روش های مختلفی بسته به مورد مصرف قوطی استفاده می شود. این روش ها عبارتند از :
الف) سیستم درزكوب (Side Seamer) :
در این روش دو لبه ورق بدنه به هم قلاب شده و سپس كوبیده می گردد. این روش ابتدایی بوده و برای قوطی های غیر غذایی كه محتوی آن مایع غلیظ (مثل رنگ) و یا جامد باشد استفاده می گردد.
ب) سیستم لحیم (Soldering) :
در این سیستم لحیم به روش های محتلف دستی (با هویه)، نیمه خودكار (روش چند شاخه) و خودكار (وان لحیم) جهت دوخت درز بدنه قوطی مورد استفاده قرار می گیرد.
پ) سیستم چسب (Cementing) :
درز بدنه با چسب مخصوص به یكدیگر متصل می گردد. این روش فقط در موارد خاص استفاده می شود.
ت) سیستم درزجوش (Seam Welding) :
در این روش مفتول مسی با روش جوش با مقاومت الكتریكی Electrical Resistance Welding) ERW) باعث جوش درز قوطی می گردد. در این روش، سیم مسی مصرف نشده و فقط تغییر فرم می دهد.

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.