روندهای جدید در صنعت قوطی سازی

روندهای جدید در صنعت قوطی سازی

با توجه به اینكه قوطی فلزی غذایی از نظر حفظ كیفیت محتوای خود از جمله ویتامین ها، پروتئین ها، و سایر مواد جزو بهترین نوع بسته بندی به شمار می آید و امكان نگهداری محصول با بیش از دو سال تاریخ مصرف وجود دارد و قابل بازیافت به صورت مستقیم و غیر مستقیم می باشد، بنابراین تاكنون هیچ نوع بسته بندی دیگری نتوانسته است جایگزین قوطی فلزی شود. به همین علت تحولات صنعت بسته بندی فلزی از جمله قوطی سازی روند صعودی داشته و از نظر تكنولوژیك پیشرفت های قابل ملاحظه ای را تجربه كرده است. در كشورمان نیز همین روند از بدو ایجاد و تولید انواع قوطی های فلزی مشاهده شده است. به نحوی كه در گذشته از قوطی های فلزی با حجم بیشتر و با سیستم درز لحیمی استفاده می شد، ولی از چندین سال قبل تاكنون از قوطی های فلزی با حجم كمتر و با سیستم درز جوش استفاده می شود. علت تغییر درز لحیمی به درزجوش، تغییر تكنولوژی تولید در 25 سال اخیر بوده و علت كاهش حجم قوطی ها، كاهش توان خرید مصرف كننده نهایی و همچنین روند صنعتی شدن جامعه است.

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.