خانم مهندس مژگان ادهمی

سوابق تحصیلی

  • لیسانس علوم و صنایع غذایی از دانشگاه آزاد سبزوار در سال 1376

 

سوابق کاری

  • مسئول آزمایشگاه شرکت چین چین و قند شیرین . (1373 تا 1375)
  • مسئول فنی شرکت تک و تک . (1375 تا 1377)
  • مسئول فنی شرکت روشن توس و ارمغان شهر توس . (1381 تا 1391)
  • مسئول فنی شرکت صنایع بسته بندی ارمغان گلبهار . (1394 تا ادامه دارد)

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.