چارت سازمانی

سهامدارن، اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت ارمغان گلبهار

سهامداران و هیأت مدیره

 

مهندس مهدی مروج تربتی
رئیس هیأت مدیره
ایمیل : moravej@armaghancan.com
 

علی اکبر علیزاده قناد
نایب رئیس هیأت مدیره
ایمیل : alizadeh@armaghancan.com
 

مدیران شرکت

 

عباس نفتی
مدیر ارشد
ایمیل : nafti@armaghancan.com
 

مهندس محمد غفوریان فر
مدیر عامل
ایمیل : ghafourian@armaghancan.com
مشاهده سوابق
 

مهندس فاطمه طوسی
مدیر طرح و برنامه
ایمیل : toosi@armaghancan.com
مشاهده سوابق
 
 

مهندس مژگان ادهمی
مدیر کنترل کیفیت و مسئول فنی شیفت 1
ایمیل : adhami@armaghancan.com
مشاهده سوابق
 

مهندس فرامرز احمدی
مدیر کنترل کیفیت و مسئول فنی شیفت 2
ایمیل : ahmadi@armaghancan.com
مشاهده سوابق
 

علی عابدی
مدیر مالی
ایمیل : abedi@armaghancan.com
مشاهده سوابق
 
Organization Chart - چارت سازمانی

خط مشی سازمان
» رضایتمندی مشتریان و بهبود مستمر در راستای مشارکت توسعه صنعتی کشور «


اهداف ما از اجرا ، تثبیت و تداوم این خط مشی عبارتند از :
  • کسب اطمینان مشتریان و ایجاد اعتماد برای آنان
  • دستیابی به تولیدات کیفی مطابق با استانداردهای تعریف شده
  • ارتقای سطح آگاهی، دانش و مهارت فنی کارکنان
  • ایجاد تعهد جمعی نسبت به بهبود مستمر نظام کیفیت در کلیه سطوح شرکت
Organization Chart چارت سازمانی

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.